Prijava

Obavezno popunjava roditelj za maloljetno dijete

Popunjavanjem prijave i uplatom depozita u iznosu od 80 evra (ili 150 KM) obezbijedili ste mjesto na kampu. Preostali iznos potrebno je uplatiti do dolaska na kamp. U slučaju otkazivanja ili nedolaska na kamp, udruženje zadržava depozit.

  Pol:

  Prijavljujem se za smenu:

  Moje dijete je:

  - slažem se da moje dijete može učetvovati na kampu u Čanju u navedenoj smjeni
  - slažem se sa uslovima plaćanja
  - slažem se da je dijete obavilo ljekarski pregled prije kampa i da je sposobno za aktivno bavljenje sportom
  - slažem se da fotografije mog dijeteta klub može koristiti u promotivne svrhe na sajtu i društvenim mrežama
  * Slažem se sa svim gore navedenim stvarima