Category: Odbojkaški blog

Kako sam uspjela u sportu (intervju: Tanja Bokan)

Promoter našeg kampa i velika podrška je dugogodišnji reprezentativac i kapiten reprezentacije Crne Gore. Tanja će posjetiti kampere prve smjene u utorak (27.juna – 6. dana kampa), a do tada pročitajte njen životni i odbojkaški put. Koja su sve odricanja potrebna da bi se uspjelo u sportu, koja je uloga porodice, kako postati lider u ekipi, za koje klubove je nastupala… Klikni OVDE.

Stepenice u učenju odbojkaške vještine (autor: prof dr Goran Nešić)

Element tehnikePočetnici(devojčice do 11 i manje godina i dečaci do 12 godina starosti i manje)Predpioniri (devojčice do 13 godina i dečaci do 14 godina starosti)Pioniri (devojčice do 15 godina i dečaci do 16 godina starosti)Kadeti (devojčice do 17 godina i dečaci do 18 godina starosti)Juniori (devojčice do 19 godina i dečaci do 20 godina starosti)
1Osnovna odbojkaška kretanja bez lopte
2Stavovi i položaji
3Gornje čeono odigravanje lopte prstima napred
4Gornje čeono odigravanje lopte prstima unazad
5Gornje čeono odigravanje lopte prstima u stranu
6Gornje čeono odigravanje lopte prstima, dočekujuci loptu iz frontalne ravni, u sagitalnoj ravni
7Dizanje lopte u zonu 4. – idealna lopta
8Dizanje lopte u zonu 4. – pomerena lopta
9Dizanje lopte u zonu 2. – idealna lopta
10Dizanje lopte u zonu 2. – pomerena lopta
11Dizanje lopte u zonu 1. – idealna lopta
12Dizanje lopte u zonu 1. – pomerena lopta
13Dizanje lopte u zonu 6. – idealna lopta
14Dizanje lopte u zonu 6. – pomerena lopta
15Dizanje lopte za 1. tempo – idealna lopta
16Dizanje lopte za 1. tempo – pomerena lopta
17Dizanje lopte za almu – idealna lopta
18Dizanje lopte za almu – pomerena lopta
19Dizanje kombinacija (rus, bugarin, dupli penal, koreja…)
20Dizanje jednom rukom napred
21Dizanje jednom rukom unazad
22Dizanje prvog tempa jednom rukom
23Kuvanje dizača levom rukom prema zoni 1, 6 ili 5.
24Kuvanje dizača desnom rukom u zonu 4.
25Kuvanje dizača desnom rukom u zonu 5. – 9m
26Prijem donjeg servisa prstima
27Prijem flot servisa prstima
28Prijem flota iz skoka prstima
29Odbrana prstima
30Donje podlaktično odigravanje (čekić) napred
31Donje podlaktično odigravanje (čekić) unazad
32Donje podlaktično odigravanje (čekić) u stranu
33Prijem donjeg servisa čekićem
34Prijem flot servisa čekićem
35Prijem flot servisa iz skoka čekićem
36Prijem tenis servisa (rotacija) čekićem
37Prijem smeč servisa čekićem
36Odbrana čekićem
38Odigravanje spojenim šakama
39Odigravanje hipotenarikom
40Povaljka u desnu stranu bez lopte
41Povaljka u levu stranu bez lopte
42Sun bez lopte
43Poluupijač bez lopte☺*☺*☺*
44Upijač bez lopte☺*☺*☺*
45Povaljka u desnu stranu sa loptom
46Povaljka u levu stranu sa loptom
47Sun sa loptom
48Poluupijač sa loptom☺*☺*☺*
49Upijač sa loptom☺*☺*
50Donji servis
51Tenis servis sa rotacijom
52Flot servis
53Flot servis iz skoka
54Smeč servis
55Smečiranje kada trener podbacuje loptu
56Smečiranje kada igrač/ica sam podbacuje loptu
57Smečiranje kada igrač/ica dobija loptu od dizača
58Smečiranje preko ramena iz zone 4.
59Smečiranje preko ramena iz zone 2.
60Smečiranje preko ramena iz zone 3.
58Smečiranje od ruke iz zone 4.
61Smečiranje od ruke iz zone 2.
62Smečiranje od ruke iz zone 3.
63Smečiranje u realnim uslovima igre protiv jedinačnog bloka
64Smečiranje u realnim uslovima igre protiv dvojnog bloka
65Smečiranje u realnim uslovima igre protiv trojnog bloka
66Plasiranje – „žulj”  kada trener podbacuje loptu
67Plasiranje – „žulj”  kada igrač/ica  sam podbacuje loptu
68Plasiranje – „žulj”  kada igrač/ica dobija loptu od dizača
69Plasiranje – „žulj”  u realnim uslovima igre
70Blok – aut
71Individualni blok – tehnički ispravna kretnja (skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok)
72Kretanje za individualni blok – dokorak
73Kretanje za individualni blok – prekorak
74Kretanje za individualni blok – ukršteni korak
75Kretanje za individualni blok – kombinacija koraka
76Kretanje za individualni blok –   zalet trčećim korakom
77Individualni blok u uslovima igre (zalet – skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok)
78Dvojni blok – tehnički ispravna kretnja u mestu (skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok)
79Dvojni blok – tehnički ispravna kretnja kroz zalet
80Trojni blok – tehnički ispravna kretnja u mestu
81Trojni blok – tehnički ispravna kretnja kroz zalet

Zašto su dobri individualni treninzi ? (autor: prof. dr Goran Nešić)

Odbojkaška tehnika je racionalno, biomehanički gledano, efikasno izvođenje strukture kretanja, koje se nalaze u strukturi odbojkaške igre, a u cilju rešavanja konkretnog zadatka (postojanje kretnog obrasca). Tehnika mora da omogući maksimalno ispoljavanje onih sposobnosti odbojkaša/ice (funkcionalnih i motoričkih) od kojih i zavisi rezultat. Racionalna tehnika omogućava ekonomičnost i lakoću izvođenja pokreta, ritmičnost i harmoničnost kretanja. Moglo bi se reći da tehniku čini bogatstvo motoričkih programa za izvođenje strukture kretanja i celokupnost takvih kretanja, kao što su: položaj tela, put kretanja kojeg određuje pravac i amplituda pokreta, brzina kretanja, tempo i ritam kretanja, celokupnost unutrašnjih i spoljašnjih sila koje imaju određeni uticaj na kretnje. U unutrašnje sile se ubrajaju: 

– sile aktivnog delovanja mišića, 

– sila unutrašnjeg otpora,

– trenje mišića i

– reaktivna sila, koja se javlja u aparatu za kretanje. 

U spoljašnje sile se ubrajaju: 

– sila zemljine teže,

– sila reakcije podloge

– sila inercije i

– sila otpora spoljašnje sredine. 

Rezultat dugotrajnog procesa učenja motoričkih struktura je tehnička pripremljenost, koja podrazumeva visoko razvijene sposobnosti sportiste da efikasno upravlja pokretima vlastitog tela tokom izvođenja dinamičkih stereotipa u konkretnom sportu. Oni su formirani putem velikog broja ponavljanja, do krajnje granice refleksnog delovanja. Refleksno delovanje znači sposobnost ponavljanja kretanja u istim i varijabilnim uslovima.

Da bi se došlo do nivoa efikasnosti ispoljavanja odbojkaške tehnike, potrebno je raditi trening, kako u grupi, tako i individualno. To obezbeđuje da se tehnika podigne na, za tu odbojkašicu (odbojkaša), na zavidan nivo. Indivudualan rad pruža mogućnost da se sve eventualne greške u izvođenju tehnike mogu prepoznati i popraviti, ali isto tako i podići na viši nivo kod onih koji vladaju tehnikom.

Ako znamo da je za takmičarsko ispoljavanje potrebna odbojkaška veština, onda je prvo moramo definisati: “Odbojkaška veština predstavlja savladane elemente tehnike, potrebne za takmičenje”. 

Želiš da naučiš i savladaš osnovnu odbojkašku veštinu? Počni da treniraš i vežbaj, vežbaj… U učenju veština postoji  7 koraka veština koje se moraju savladati u odbojci da bi bili uspešni. Individualni trening je svakako značajan faktor u tom procesu.

Značaj učešća na odbojkaškom kampu (autor: prof. dr Goran Nešić)

Misija odbojkaških kampova je sportsko oblikovanje polaznika kroz visok kvalitet sportskog obrazovanja i unapređenje veština, pružajući im doživljaj, koji će dugo pamtiti. 

Dominantni cilj kampa je da se u uslovima višednevnog koncentrisanog i intenzivnog stručnog rada sa decom stekne uvid u nivo njihove tehničko-taktičke obučenosti. Pored toga, osnovni zadatak svih trenera na kampu je da se napravi transformacija potencijala dece-odbojkaša/ica u kvalitetno izvođenje tehničkih elemenata, koji su potrebni za određeni uzrast. 

Koncept kampa treba da je baziran na postavljanju osnova trenažnog procesa kod mladih odbojkaša/ica, odnosno na realizaciji sledećih ciljeva:

• definisanje trenutnog motoričkog i tehničko-taktičkog nivoa svih učesnika kampa;

• realizacija trenažne tehnologije koja će korigovati “loše navike” i formirati nove mehanizme izvođenja elemenata individualne tehnike i taktike, kao i  usavršavanje najvećeg broja fundamentalnih veština koje čine odbojkašku igru;

• formiranje pravilnih i kvalitetnih navika prema intenzivnom trenažnom procesu; Učenje, korigovanje i usavršavanje osnovnih fundamenata individualne, grupne i kolektivne  taktike;

• intenzivan uticaj na vaspitanje i socijalizaciju mladih odbojkaša/ica;

• razvijanje ljubavi i entuzijazma prema odbojci, saigračima, protivnicima, trenerima, sudijama i svim ostalim članovima “odbojkaške porodice”;

• razmena iskustava na međunarodnom nivou i sticanje novih prijatelja;

• usavršavanje teorijskog i praktičnog znanja svih prisutnih trenera, uz davanje informacija o ciljevima trenažne tehnologije odbojkaša različitih uzrasnih kategorija.

 Planski zadaci kampa:

• rad na obuci i usavršavanju odbojkaških fundamenata kroz trenažnu aktivnost i takmičenja;

• provera stečenog odbojkaškog znanja kroz takmičenja, koja će biti realizovana u toku čitavog kampa;

• stručno pedagoško osposobljavanje trenera i kvalitetna razmena znanja i informacija između trenera;

• organizacija tematskih razgovora sa stručnim rukovodiocima kampa da bi se stekla znanja i bolje razumela svrha trenažnog i vaspitnog procesa u odbojci;

• realizacija treninga demonstracije sa promoterima kampa (vrhunski igrači/ice – reprezentativci) ;

• stvaranje prijateljskih veza kroz druženje i saradnju za vreme vantrenažnih aktivnosti dece;

• organizacija kulturno-zabavnih aktivnosti u slobodnim terminima;

• davanje instrukcija za nastavak treninga u klubovima učesnicima kampa.

Sadržaj treninga na kampu:

• procena aktuelnog tehničko-taktičkog nivoa obučenosti igrača;

• trening namenjen učenju i usavršavanju potrebnih odbojkaških veština;

• razvoj motoričkih sposobnosti za svaku uzrasnu kategoriju odbojkaša/ica;

• davanje uputstava za nastavak treninga po završetku kampa;

• procena takmičarske uspešnosti mladih odbojkaša kroz revijalna takmičenja;

• stvaranje adekvatne motivacione strukture dece-odbojkaša/ica za “odbojku u budućnosti”;

• realizovati navedene ciljeve kroz igru, zabavu i na taj način zadovoljiti osnovne potrebe dece za druženjem i zabavom kroz odbojku.

 Okvirni dnevni program aktivnosti kampera:

• priprema za jutarnji trening kroz razgovor sa trenerom o zadacima treninga;

• realizacija predviđenog plana i programa treninga (trajanje treninga je u zavisnosti od cilja treninga i uzrasne kategorije igrača) ;

• analiza treninga;

• odmor;

• priprema za poslepodnevni trening;

• realizacija treninga;

• analiza treninga;

• takmičenja u odbojkaškim veštinama u danima kada je predviđeno programom kampa;

• tematske večeri za trenere i polaznike kampa;

• vantrenažne kulturno-zabavne aktivnosti.