Značaj učešća na odbojkaškom kampu (autor: prof. dr Goran Nešić)

Misija odbojkaških kampova je sportsko oblikovanje polaznika kroz visok kvalitet sportskog obrazovanja i unapređenje veština, pružajući im doživljaj, koji će dugo pamtiti. 

Dominantni cilj kampa je da se u uslovima višednevnog koncentrisanog i intenzivnog stručnog rada sa decom stekne uvid u nivo njihove tehničko-taktičke obučenosti. Pored toga, osnovni zadatak svih trenera na kampu je da se napravi transformacija potencijala dece-odbojkaša/ica u kvalitetno izvođenje tehničkih elemenata, koji su potrebni za određeni uzrast. 

Koncept kampa treba da je baziran na postavljanju osnova trenažnog procesa kod mladih odbojkaša/ica, odnosno na realizaciji sledećih ciljeva:

• definisanje trenutnog motoričkog i tehničko-taktičkog nivoa svih učesnika kampa;

• realizacija trenažne tehnologije koja će korigovati “loše navike” i formirati nove mehanizme izvođenja elemenata individualne tehnike i taktike, kao i  usavršavanje najvećeg broja fundamentalnih veština koje čine odbojkašku igru;

• formiranje pravilnih i kvalitetnih navika prema intenzivnom trenažnom procesu; Učenje, korigovanje i usavršavanje osnovnih fundamenata individualne, grupne i kolektivne  taktike;

• intenzivan uticaj na vaspitanje i socijalizaciju mladih odbojkaša/ica;

• razvijanje ljubavi i entuzijazma prema odbojci, saigračima, protivnicima, trenerima, sudijama i svim ostalim članovima “odbojkaške porodice”;

• razmena iskustava na međunarodnom nivou i sticanje novih prijatelja;

• usavršavanje teorijskog i praktičnog znanja svih prisutnih trenera, uz davanje informacija o ciljevima trenažne tehnologije odbojkaša različitih uzrasnih kategorija.

 Planski zadaci kampa:

• rad na obuci i usavršavanju odbojkaških fundamenata kroz trenažnu aktivnost i takmičenja;

• provera stečenog odbojkaškog znanja kroz takmičenja, koja će biti realizovana u toku čitavog kampa;

• stručno pedagoško osposobljavanje trenera i kvalitetna razmena znanja i informacija između trenera;

• organizacija tematskih razgovora sa stručnim rukovodiocima kampa da bi se stekla znanja i bolje razumela svrha trenažnog i vaspitnog procesa u odbojci;

• realizacija treninga demonstracije sa promoterima kampa (vrhunski igrači/ice – reprezentativci) ;

• stvaranje prijateljskih veza kroz druženje i saradnju za vreme vantrenažnih aktivnosti dece;

• organizacija kulturno-zabavnih aktivnosti u slobodnim terminima;

• davanje instrukcija za nastavak treninga u klubovima učesnicima kampa.

Sadržaj treninga na kampu:

• procena aktuelnog tehničko-taktičkog nivoa obučenosti igrača;

• trening namenjen učenju i usavršavanju potrebnih odbojkaških veština;

• razvoj motoričkih sposobnosti za svaku uzrasnu kategoriju odbojkaša/ica;

• davanje uputstava za nastavak treninga po završetku kampa;

• procena takmičarske uspešnosti mladih odbojkaša kroz revijalna takmičenja;

• stvaranje adekvatne motivacione strukture dece-odbojkaša/ica za “odbojku u budućnosti”;

• realizovati navedene ciljeve kroz igru, zabavu i na taj način zadovoljiti osnovne potrebe dece za druženjem i zabavom kroz odbojku.

 Okvirni dnevni program aktivnosti kampera:

• priprema za jutarnji trening kroz razgovor sa trenerom o zadacima treninga;

• realizacija predviđenog plana i programa treninga (trajanje treninga je u zavisnosti od cilja treninga i uzrasne kategorije igrača) ;

• analiza treninga;

• odmor;

• priprema za poslepodnevni trening;

• realizacija treninga;

• analiza treninga;

• takmičenja u odbojkaškim veštinama u danima kada je predviđeno programom kampa;

• tematske večeri za trenere i polaznike kampa;

• vantrenažne kulturno-zabavne aktivnosti.