Prijava

Obavezno popunjava roditelj za maloljetno dijete

Popunjavanjem prijave i uplatom depozita u iznosu od 80 evra (ili 150 KM) obezbijedili ste mjesto na kampu. Preostali iznos potrebno je uplatiti do dolaska na kamp. U slučaju otkazivanja ili nedolaska na kamp, udruženje zadržava depozit.

    Pol: Prijavljujem se za smenu: Prijavljujem se za individualne treninge (plaća se dodatno - pogledati na sajtu): Moje dijete je: - slažem se da moje dijete može učetvovati na kampu u Čanju u navedenoj smjeni - slažem se sa uslovima plaćanja - slažem se da je dijete obavilo ljekarski pregled prije kampa i da je sposobno za aktivno bavljenje sportom - slažem se da fotografije mog dijeteta klub može koristiti u promotivne svrhe na sajtu i društvenim mrežama * Slažem se sa svim gore navedenim stvarima